Poznaj opinie na nasz temat

Jesteśmy odpowiedzialną firmą z bogatym doświadczeniem i głową pełną pomysłów. Zobacz co na nasz temat mówią nasi Klienci oraz firmy, z którymi współpracujemy.

Referencje do pobrania w pdf.

Nasi Klienci

01

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. Hipolita Cegielskiego

Poznań

Firma ELF24 Sp. z o. o. jest wiarygodna, dyspozycyjna, z dużym doświadczeniem w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.
Fakt ten potwierdza długoletnia współpraca między Spółdzielnią Mieszkaniową lm. Hipolita Cegielskiego a firmą ELF24 Sp. z o. o.
Wszystkie roboty zostały wykonane terminowo, sprawnie i zgodnie z wiedzą techniczną, normami i obowiązującymi przepisami. Polecamy te firmę jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę ww. prac.

Andrzej Samolczyk
Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s technicznych

02

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gądów

Wrocław

Rekomendujemy firmę Elf24 jako rzetelnego Wykonawcę robót budowlanych polegających na montażu systemu parkingowego oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych do szlabanów.  Prace prowadzone były zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bez zastrzeżeń. Firma dochowuje należnej staranności w wywiązywaniu się z przyjętych obowiązków.

Jednocześnie firma Elf24 wykazała szerokie kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem przy planowaniu i realizacji powierzonych jej zadań oraz przy doborze odpowiednich urządzeń dozorowych.

Ponadto, należy wspomnieć, że od roku 2011 firma E1f24  jest odpowiedzialna za konserwację/serwis systemu domofonowego (37 adresów) na terenie nieruchomości SM Gądów. Polecamy firmę Elf24 jako Wykonawcę, który gwarantuje wysoką jakość robót i terminową realizację.

Robert Sosnowski
Prezes Zarządu

03

Warszawa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Mokotów / Administracja Osiedla Domaniewska

Warszawa

Firma ELF24 świadczy dla nas usługi w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany, rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV. Ponadto świadczy usługę całodobowego monitorowania obiektów za pomocą kamer, obsługę systemu parkingowego, obsługi połączeń telefonicznych VoIP, monitorowanie systemów alarmowych i wideo, weryfikację zdarzeń alarmowych, rejestrowanie zdarzeń, raportowanie, administrowanie siecią, urządzeniami sieciowymi oraz komputerowymi.

Z firmą ELF24 współpracujemy od 2016 roku. Z realizacji współpracy firma ELF24 wywiązuje się dotychczas w sposób spełniający nasze oczekiwania, dzięki czemu możemy polecić w/w firmę jako godnego zaufania Partnera.

Wojciech Radomski
Kierownik

04

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Jeżyce

Poznań

Z firmą Elf24 sp. z o. o. współpracujemy od wielu lat. W ostatnim czasie firma Elf24 sp. z o. o. wykonała dla nas modernizację systemu domofonowego przy ul. Dąbrowskiego 30abc i ul. Polnej 20,22,24 w Poznaniu.

Szeroka oferta wraz z fachową, doświadczoną obsługą pozwala na realizację mniej lub bardziej skomplikowanych potrzeb klientów w zakresie systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.

Wszystkie zlecone prace były wykonane w terminie i w pełnym zakresie.

Widoczne jest indywidualne podejście do zlecenia. Wysoka elastyczność w podejściu firmy do klienta pozwoliła nam na wypracowanie komfortowych zasad współpracy. Zawsze możemy liczyć na natychmiastową pomoc oraz doradztwo.

Z przyjemnością polecamy firmę Elf24 sp. z o. o. z siedzibą przy Os. Przyjaźni 132C w Poznaniu.

Zenon Henklewski
Kierownik

05

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„KOZANÓW IV

Wrocław

Zlecone prace wykonywane są rzetelnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym możemy polecić firmę „ELF” jako solidnego i doświadczonego wykonawcę posiadającego wysoki poziom wiedzy zawodowej. Obecnie firma dokonuje konserwacji sprzętu na czas nieokreślony.

Marek Kubrak
Członek Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych

06

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

METALOWIEC

Wrocław

Rekomendujemy Firmę ELF24, jako rzetelnego Wykonawcę robót budowlanych polegających na montażu systemu parkingowego (szlabany) wraz z systemem monitoringu wizyjnego oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych do szlabanów. Roboty były realizowane na terenie nieruchomości przy ul. Spiżowej 11-15 we Wrocławiu.
W zakresie przygotowania realizacji w/w robót, Firma opracowała również dokumentację techniczną w celu uzyskania decyzji administracyjnej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ponadto, Firma ELF24 wykonywała prace związane z remontem instalacji domofonowej w budynku przy ul. Inżynierskiej 74-78 we Wrocławiu. Prace prowadzone były zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bez zastrzeżeń. W ramach współpracy, Spółdzielnia zleca obecnie wykonanie okresowej konserwacji i utrzymanie stałej sprawności eksploatacyjnej zamontowanych szlabanów oraz konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

Dariusz Podrużek
Dyrektor

07

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. Jana III Sobieskiego

Wrocław

Firma Elf24 zainstalowała w zasobach nieruchomości naszej Spółdzielni systemy parkingowe obejmujące: cztery szlabany i telewizję dozorową tj. monitoring wjazdów na parking osiedlowy przy ul. Oleskiej i na teren ciągu pieszo jezdnego przy ul. Kasztelańskiej gdzie zlokalizowane są miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spełniające nasze oczekiwania i terminowe wykonanie powierzonych prac pozwoliło nam na poszerzenie współpracy z firmą „Elf” jako dostawcą usług odnoszących się do zabezpieczania budynków dlatego też prowadzimy z nią również współpracę w zakresie konserwacji zamontowanego w naszych zasobach ww. systemu.

Firma Elf24 wykazała szerokie kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem podczas planowania i realizacji powierzonych jej zadań oraz przy doborze odpowiednich urządzeń dozorowych. Równocześnie podkreślić należy, że pomimo stawianych tej firmie w toku w toku realizacji przedmiotowych zamierzeń dodatkowych zadań, z rzetelną postawą i doskonałą wiedzą zrealizowała całość zamierzonego przez nas celu.

Zaproponowane nam i realizowane powykonawcze serwisowanie zamontowanego przez firmą Elf24 osprzętu i cykliczne wizyty kadry kierowniczej tej firmy pozwalają planować właściwy przebieg dalszej współpracy. Przy ocenie działalności firmy Elf24 uwzględnić również należy szczegółowe i wyczerpujące dokumentowanie przez nią przeprowadzonych prac, co niewątpliwie stanowi także jej atut.

Zbigniew Czajka
Z-ca Prezesa Zarządu

08

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa / Adm. Os. Jana III Sobieskiego

Poznań

Z firmą Elf24 współpracujemy od 1991 roku. Firma Elf24 realizuje dla nas szereg usług w zakresie: montażu, konserwacji oraz serwis urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.

Solidne, odpowiedzialne i terminowe wykonanie powyższych zadań pozwoliło nam na poszerzenie współpracy z firmą Elf24. Za każdym razem firma Elf24 wykazała duże kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem. Działalność firmy Elf24  charakteryzuje również szczegółowe i wyczerpujące dokumentowanie przeprowadzonych napraw i prac konserwacyjnych, co niewątpliwie stanowi atut przy ocenie jej działalności.

Polecamy firmę Elf24 jako Wykonawcę, który gwarantuje wysoką jakość robót i terminową realizację.

Maciej Delikta
Kierownik Administracji

09

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

WINOGRADY / Adm. Os. Przyjaźni

Poznań

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Winogrady” w Poznaniu – Administracja Osiedla Przyjaźni zaświadcza, że firma ELF24 Sp. z o.o., Os. Przyjaźni 132C, 61-686 Poznań, od 2018 roku wykonuje prace na terenie tut. Osiedla, polegające na stałej obsłudze, konserwacji oraz wykonywaniu napraw systemu zabezpieczeń parkingu dla samochodów osobowych, zlokalizowanego w rejonie budynku nr 21.

W ramach obowiązującej umowy firma ELF24 prowadzi obsługę systemu zabezpieczeń parkingu przez interaktywne centrum monitorowania (ICM), w tym:

– całodobową obsługę połączeń domofonowych VoIP,
– prowadzenie ewidencji wjazdów i wyjazdów autoryzowanych przez ICM,
– obsługę zdalnego otwierania szlabanów,
– obsługę systemu monitoringu wizyjnego w zakresie weryfikacji połączeń VoIP.

W całym okresie obowiązywania przedmiotowej umowy firma ELF24 prowadzi obsługę systemu zabezpieczeń parkingu rzetelnie i profesjonalnie, bez uwag ze strony Administracji Osiedla oraz korzystających z parkingu mieszkańców.

Izabela Zagórska
Kierownik Osiedla

10

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

OSIEDLE MŁODYCH

Poznań

Firma ELF24 bardzo szybko reaguje na zgłoszenia, a naprawy wykonuje fachowo. Proponuje montaż nowych instalacji domofonowych a Konserwator wymienia niesprawne i nietypowe instalacje domofonowe Prowadzi przeglądy konserwacyjne, modernizacje domofonów oraz naprawy dewastacji.

Antoni Pacholczyk
Kierownik Działu Technicznego

11

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ENKLAWA

Poznań

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Enklawa” w Poznaniu potwierdza, że współpraca ze spółką ELF24 rozpoczęła się 25 lat temu i ze względu na zadowolenie i korzyści Trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W ramach zawartej umowy E1f24 Sp. z o. o. realizuje dla Spółdzielni projekty związane z montażem, konserwacją oraz serwisem systemów domofonowych, kontroli dostępu oraz monitoringu wideo CCTV.

Na podstawie dotychczasowej współpracy działający w imieniu M.S.M. ,ENKLAWA” potwierdzają, że spółka ELF24 jest godnym zaufania partnerem biznesowym, który dzięki dużemu zaangażowaniu w zlecone projekty realizuje je terminowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy podkreślić, że zasady współpracy określone w umowach są przez spółkę ściśle przestrzeganie.

Wyniki wieloletniej współpracy pozwalają z pełną odpowiedzialnością polecić ELF24 przyszłym zleceniodawcom, jako sprawdzonego i rzetelnego partnera biznesowego.

Andrzej Goroński
Prezes Zarządu

12

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ENERGETYK

Wrocław

Firma ELF24 od wielu lat świadczy dla nas usługi w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe.

Firma wykazuje się dobrą kulturą i doświadczeniem zawodowym. Roboty wykonywane są w sposób prawidłowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z należytą starannością.

Maria Nowak
Prezes Zarządu

13

Luboń

Spółdzielnia Mieszkaniowa

W LUBONIU

Luboń

Od lat korzystamy z usług oferowanych przez firmę ELF24 w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.

Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Firma jest wiarygodna i solidna. Spełnia nasze wymagania w zakresie terminowego wykonywania zobowiązań.

Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę ELF24 jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
W związku z powyższym polecamy firmę ELF24 jako godną zaufania, oferującą jednocześnie produkty według najwyższych standardów.

Piotr Konik
Prezes Zarządu

14

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

NARAMOWICE

Poznań

Firma ELF24 wykonała instalację systemu domofonowego i monitoringów wizyjnych na terenie spółdzielni. Firma ELF24 sumiennie i terminowo usuwa zgłaszane usterki bieżące instalacji oraz prowadzi pełen zakres prac konserwacyjnych w/w. urządzeń.

Firma ELF24 wykazała się wysoką operatywnością oraz kompetencją przez co zyskała sobie przychylność mieszkańców spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy nadal zainteresowani współpracą z firmą ELF24, a każdemu administratorowi pozostaje nam życzyć podobnego partnera.

Maria Nowak
Prezes Zarządu

15

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

POPOWICE

Wrocław

Firma ELF24 okazała się dobrym partnerem i pomysłodawcą w rozwiązaniach dotyczących zarówno instalacji domofonowych jak i drzwi wejściowych do budynku.

Firma ELF24 w pełni zrealizowała warunki oferty, a prace wykonała z należytą starannością.

Mirosław Miciak
Prezes Zarządu

16

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

OSIEDLE MŁODYCH / Adm. Os. Rusa

Poznań


Niniejszym przekazujemy wszystkim zainteresowanym opinię na temat współpracy z Firmą Elf. Jako dostawca usług odnoszących się do zabezpieczania budynków współpracuje z nami od 14 lat firma i realizuje dla nas szereg usług w zakresie:

–  konserwacji domofonów poprzez prowadzenie stałych okresowych przeglądów instalacji.
– naprawy drzwi wejściowych do budynków (naprawa, wymiana zamków i elektrozaczepów oraz naprawy stolarskie i ślusarskie);
– naprawy urządzeń domofonowych (usuwanie usterek bieżących, usterek powstałych w wyniku dewastacji oraz wypadków losowych)
– modernizacji systemów domofonowych;

Solidne, odpowiedzialne i terminowe wykonywanie powyższych zadań pozwoliło nam na poszerzenie współpracy z firmą „ELF” o przeprowadzenie modernizacji instalacji domofonowych. Również na tym polu firma wykazała duże i kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem przy ustalaniu kolejności modernizacji w poszczególnych budynkach oraz przy doborze odpowiednich urządzeń domofonowych.
Poprzez rzetelną postawę w realizacji dodatkowych zadań oraz powykonawcze serwisowanie nowego sprzętu firma „ELF” zdołała przekonać nas oraz Mieszkańców o celowości prowadzenia tego typu remontów na szeroką skalę, a cykliczne wizyty kadry kierowniczej firmy pozwalają planować właściwy przebieg dalszej współpracy. Działalność firmy ,,ELF” charakteryzuje również szczegółowe i wyczerpujące dokumentowanie przeprowadzonych napraw i prac konserwacyjnych, co niewątpliwie stanowi atut przy ocenie jej działalności.

Karol Maćkowiak
Kierownik Działu Technicznego

17

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

KUŹNIKI

Wrocław


Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Kuźniki” we Wrocławiu rekomenduję firmę Elf24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jako rzetelnego Wykonawcę robót budowlanych polegających na montażu systemu parkingowego, w skład którego wchodzą szlabany oraz kamery CCTV.
Prace prowadzone były zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bez zastrzeżeń. Firma dochowuje należnej staranności w wywiązywaniu się z przyjętych obowiązków.
Współpraca z firmą Elf24 Sp. z o.o. należy do udanych ze względu na wysoką jakość świadczonych usług. Firmę charakteryzuje profesjonalizm, rzetelność oraz zaangażowanie.

Bożena Sowa
Zastępca Prezes Zarządu

18

Katowice

Spółdzielnia Mieszkaniowa

KATOWICKA SM

Katowice

 

Mamy przyjemność udzielić referencji firmie Elf24 sp. z o. o. za profesjonalne podejście i solidnie wykonane zamówienie na montaż domofonów VoIP, montaż systemu monitoringu na parkingach, montaż alarmu w budkach strażniczych.

Wykonane zadania jak również usługa całodobowego monitorowania obiektów za pomocą kamer, obsługi systemu parkingowego, obsługi połączeń telefonicznych VoIP, monitorowania systemów alarmowych i wideo weryfikacji zdarzeń alarmowych, ochrony fizycznej obiektu poprzez podjazdy kontrolne oraz działania grupy interwencyjnej, prowadzenie dozoru fizycznego, rejestrowanie zdarzeń, raportowanie, administrowanie siecią, urządzeniami sieciowymi oraz komputerowymi.

Firma Elf24 Sp. z o. o. odznacza się odpowiednim przygotowaniem technicznym i logistycznym.
Wykonawca sprostał wszystkim naszym wymaganiom, a jego wskazówki i propozycje są bardzo cenne i chętnie z nich korzystamy.

Polecamy firmę Elf24 sp. z o. o. jako Wykonawcę, który gwarantuje wysoką jakość robót i terminową realizację

Waldemar Wojtasik
Zastępca Dyrektora d/s Technicznych

19

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

CICHY KĄCIK

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko- Kruszwickie we Wrocławiu zaświadcza, iż firma Elf24 Sp. z o.o. wykonała systemy domofonowe oraz systemy parkingowe na terenie Spółdzielni.

Firma od wielu lat świadczy dla nas usługi w zakresie konserwacji/serwisu systemu domofonowego oraz parkingowego.

Prace wykonywane były solidnie, terminowo zgodnie z warunkami zawartych umów realizacyjnych.

Wykonawca zapewniał należytą organizację robót oraz samodzielne współdziałanie z lokatorami mieszkań, w których wykonywane były roboty.

Doświadczenie nasze w pełni pozwala wydać pozytywną opinię o w/w firmie.

Waldemar Kordys
Zastępca Prezes Zarządu

20

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

WOJEWODZIANKA

Wrocław

Z przyjemnością polecamy Państwu usługi firmy Elf24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na Os. Przyjaźni 132C z których z satysfakcją korzystamy.

Zakres:
montaż, konserwacja oraz serwis urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe.

Wybór oferty tej Firmy pozwoli Państwu z pewnością na osiągnięcie następujących korzyści:
– współpraca z wykwalifikowaną osobą, zorientowaną na klienta, w każdej chwili służącą fachową poradą
– doświadczenie merytoryczne i praktyczne umożliwiające rozwiązanie dowolnie złożonego problemu
pewna jakość i terminowość wykonywanych usług
– usługi wykonywane zgodnie z planem oraz sugestiami zleceniodawcy – korzystna oferta cenowa

Działalność Firmy Elf24 Sp. z o. o. charakteryzuje się nowoczesnymi metodami współpracy z klientem, fachowością i punktualnością, a także sympatyczną atmosferą stworzoną podczas współpracy.

Z całą pewnością stwierdzamy, że wybór Firmy Elf24 Sp. z o. o. jako naszego partnera był dla nas trafnym wyborem, dlatego polecamy Państwu usługi tej Firmy.

Andrzej Pyziołek
Prezes Zarządu / Dyrektor