Poznaj opinie na nasz temat

Jesteśmy odpowiedzialną firmą z bogatym doświadczeniem i głową pełną pomysłów. Zobacz co na nasz temat mówią nasi Klienci oraz firmy, z którymi współpracujemy.

Nasi Klienci

01

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. Hipolita Cegielskiego

Poznań

Firma ELF24 Sp. z o. o. jest wiarygodna, dyspozycyjna, z dużym doświadczeniem w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.
Fakt ten potwierdza długoletnia współpraca między Spółdzielnią Mieszkaniową lm. Hipolita Cegielskiego a firmą ELF24 Sp. z o. o.
Wszystkie roboty zostały wykonane terminowo, sprawnie i zgodnie z wiedzą techniczną, normami i obowiązującymi przepisami. Polecamy te firmę jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę ww. prac.

Andrzej Samolczyk
Z-ca Kierownika Spółdzielni d/s technicznych

02

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gądów

Wrocław

Rekomendujemy firmę Elf24 jako rzetelnego Wykonawcę robót budowlanych polegających na montażu systemu parkingowego oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych do szlabanów.  Prace prowadzone były zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bez zastrzeżeń. Firma dochowuje należnej staranności w wywiązywaniu się z przyjętych obowiązków.

Jednocześnie firma Elf24 wykazała szerokie kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem przy planowaniu i realizacji powierzonych jej zadań oraz przy doborze odpowiednich urządzeń dozorowych.

Ponadto, należy wspomnieć, że od roku 2011 firma E1f24  jest odpowiedzialna za konserwację/serwis systemu domofonowego (37 adresów) na terenie nieruchomości SM Gądów. Polecamy firmę Elf24 jako Wykonawcę, który gwarantuje wysoką jakość robót i terminową realizację.

Robert Sosnowski
Prezes Zarządu

03

Warszawa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Mokotów / Administracja Osiedla Domaniewska

Warszawa

Firma ELF24 świadczy dla nas usługi w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany, rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV. Ponadto świadczy usługę całodobowego monitorowania obiektów za pomocą kamer, obsługę systemu parkingowego, obsługi połączeń telefonicznych VoIP, monitorowanie systemów alarmowych i wideo, weryfikację zdarzeń alarmowych, rejestrowanie zdarzeń, raportowanie, administrowanie siecią, urządzeniami sieciowymi oraz komputerowymi.

Z firmą ELF24 współpracujemy od 2016 roku. Z realizacji współpracy firma ELF24 wywiązuje się dotychczas w sposób spełniający nasze oczekiwania, dzięki czemu możemy polecić w/w firmę jako godnego zaufania Partnera.

Wojciech Radomski
Kierownik

04

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Jeżyce

Poznań

Z firmą ELF24 współpracujemy od wielu lat. Szeroka oferta wraz z fachową, doświadczoną obsługą pozwala na realizację mniej lub bardziej skomplikowanych potrzeb klientów w zakresie systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.

Wszystkie zlecone prace były wykonane w terminie i w pełnym zakresie.

Widoczne jest indywidualne podejście do zlecenia. Wysoka elastyczność w podejściu firmy do klienta pozwoliła nam na wypracowanie komfortowych zasad współpracy. Zawsze możemy liczyć na natychmiastową pomoc oraz doradztwo.

Z przyjemnością polecamy firmę ELF24

Zenon Henklewski
Kierownik

05

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„KOZANÓW IV

Wrocław

Zlecone prace wykonywane są rzetelnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym możemy polecić firmę „ELF” jako solidnego i doświadczonego wykonawcę posiadającego wysoki poziom wiedzy zawodowej. Obecnie firma dokonuje konserwacji sprzętu na czas nieokreślony.

Marek Kubrak
Członek Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych

06

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

METALOWIEC

Wrocław

Rekomendujemy Firmę ELF24, jako rzetelnego Wykonawcę robót budowlanych polegających na montażu systemu parkingowego (szlabany) wraz z systemem monitoringu wizyjnego oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych do szlabanów. Roboty były realizowane na terenie nieruchomości przy ul. Spiżowej 11-15 we Wrocławiu.
W zakresie przygotowania realizacji w/w robót, Firma opracowała również dokumentację techniczną w celu uzyskania decyzji administracyjnej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ponadto, Firma ELF24 wykonywała prace związane z remontem instalacji domofonowej w budynku przy ul. Inżynierskiej 74-78 we Wrocławiu. Prace prowadzone były zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bez zastrzeżeń. W ramach współpracy, Spółdzielnia zleca obecnie wykonanie okresowej konserwacji i utrzymanie stałej sprawności eksploatacyjnej zamontowanych szlabanów oraz konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

Dariusz Podrużek
Dyrektor

07

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. Jana III Sobieskiego

Wrocław

Firma Elf24 zainstalowała w zasobach nieruchomości naszej Spółdzielni systemy parkingowe obejmujące: cztery szlabany i telewizję dozorową tj. monitoring wjazdów na parking osiedlowy przy ul. Oleskiej i na teren ciągu pieszo jezdnego przy ul. Kasztelańskiej gdzie zlokalizowane są miejsca postojowe dla samochodów mieszkańców naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spełniające nasze oczekiwania i terminowe wykonanie powierzonych prac pozwoliło nam na poszerzenie współpracy z firmą „Elf” jako dostawcą usług odnoszących się do zabezpieczania budynków dlatego też prowadzimy z nią również współpracę w zakresie konserwacji zamontowanego w naszych zasobach ww. systemu.

Firma Elf24 wykazała szerokie kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem podczas planowania i realizacji powierzonych jej zadań oraz przy doborze odpowiednich urządzeń dozorowych. Równocześnie podkreślić należy, że pomimo stawianych tej firmie w toku w toku realizacji przedmiotowych zamierzeń dodatkowych zadań, z rzetelną postawą i doskonałą wiedzą zrealizowała całość zamierzonego przez nas celu.

Zaproponowane nam i realizowane powykonawcze serwisowanie zamontowanego przez firmą Elf24 osprzętu i cykliczne wizyty kadry kierowniczej tej firmy pozwalają planować właściwy przebieg dalszej współpracy. Przy ocenie działalności firmy Elf24 uwzględnić również należy szczegółowe i wyczerpujące dokumentowanie przez nią przeprowadzonych prac, co niewątpliwie stanowi także jej atut.

Zbigniew Czajka
Z-ca Prezesa Zarządu

08

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa / Adm. Os. Jana III Sobieskiego

Poznań

Z firmą Elf24 współpracujemy od 1991 roku. Firma Elf24 realizuje dla nas szereg usług w zakresie: montażu, konserwacji oraz serwis urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany i rozwiązania parkingowe, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.

Solidne, odpowiedzialne i terminowe wykonanie powyższych zadań pozwoliło nam na poszerzenie współpracy z firmą Elf24. Za każdym razem firma Elf24 wykazała duże kompetencje oraz służyła fachowym doradztwem. Działalność firmy Elf24  charakteryzuje również szczegółowe i wyczerpujące dokumentowanie przeprowadzonych napraw i prac konserwacyjnych, co niewątpliwie stanowi atut przy ocenie jej działalności.

Polecamy firmę Elf24 jako Wykonawcę, który gwarantuje wysoką jakość robót i terminową realizację.

Maciej Delikta
Kierownik Administracji

09

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

WINOGRADY / Adm. Os. Przyjaźni

Poznań

Firma ELF24 wykonywała w roku 2006 rozbudowę instalacji domofonowej cyfrowej w budynkach wielokondygnacyjnych o numerach 6,7,8,9,14 na terenie Osiedla Przyjaźni. Do ww. prac Firma ELF24 została wybrana w drodze przetargu oferując nam korzystne warunki cenowe oraz szeroki zakres prac w nich zawartych w tych warunkach.

Powierzone prace wykonane zostały z zachowaniem wzorowej staranności i przepisów prawa budowlanego oraz obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Firma ELF24 konserwuje i wykonuje naprawy instalacji domofonowej w większości budynków na terenie naszego Osiedla.

Podczas wykonywanych prac Firma ELF24 przeprowadziła szeroko zakrojony cykliczny remont urządzeń domofonowych polegający między innymi na odnawianiu istniejących kaset rozmownych domofonów poprzez malowanie części czołowych, wymianą spisów nazwisk oraz ich podświetlanie, wymianę głośników i mikrofonów odpowiedzialnych za sprawną komunikację.

Firma ELF24 wykazuje dużą operatywność w działaniu, szybko reaguje na zgłoszenia usterek bieżących oraz sprawnie usuwa skutki masowych dewastacji sprzętu domofonowego.
Poza tym na bieżąco przedstawia nam propozycje mające na celu poprawę pracy urządzeń instalacji domofonowej przez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych udoskonalających funkcjonalność i trwałość domofonów.
Dlatego tez powierzyliśmy Firmie ELF24 przeprowadzenie szeregu modernizacji domofonów, które również wykonała sprawnie i zgodnie ze sztuką.

Postawa Firmy ELF24 utwierdziła nas o podjęciu dobrej decyzji przy wyborze firmy zajmującej sic opieką nad instalacjami domofonowymi zamontowanymi na terenie naszego Osiedla.

Tadeusz Kujawa
Kierownik Osiedla

10

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

OSIEDLE MŁODYCH

Wrocław

Firma ELF24 bardzo szybko reaguje na zgłoszenia, a naprawy wykonuje fachowo. Proponuje montaż nowych instalacji domofonowych a Konserwator wymienia niesprawne i nietypowe instalacje domofonowe Prowadzi przeglądy konserwacyjne, modernizacje domofonów oraz naprawy dewastacji.

Antoni Pacholczyk
Kierownik Działu Technicznego

11

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ENKLAWA

Poznań

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Enklawa” w Poznaniu potwierdza, że współpraca ze spółką ELF24 rozpoczęła się 25 lat temu i ze względu na zadowolenie i korzyści Trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W ramach zawartej umowy E1f24 Sp. z o. o. realizuje dla Spółdzielni projekty związane z montażem, konserwacją oraz serwisem systemów domofonowych, kontroli dostępu oraz monitoringu wideo CCTV.

Na podstawie dotychczasowej współpracy działający w imieniu M.S.M. ,ENKLAWA” potwierdzają, że spółka ELF24 jest godnym zaufania partnerem biznesowym, który dzięki dużemu zaangażowaniu w zlecone projekty realizuje je terminowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy podkreślić, że zasady współpracy określone w umowach są przez spółkę ściśle przestrzeganie.

Wyniki wieloletniej współpracy pozwalają z pełną odpowiedzialnością polecić ELF24 przyszłym zleceniodawcom, jako sprawdzonego i rzetelnego partnera biznesowego.

Tadeusz Kujawa
Kierownik Osiedla

12

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ENERGETYK

Wrocław

Firma ELF24 od wielu lat świadczy dla nas usługi w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: szlabany, monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe.

Firma wykazuje się dobrą kulturą i doświadczeniem zawodowym. Roboty wykonywane są w sposób prawidłowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z należytą starannością.

Maria Nowak
Prezes Zarządu

13

Luboń

Spółdzielnia Mieszkaniowa

W LUBONIU

Luboń

Od lat korzystamy z usług oferowanych przez firmę ELF24 w zakresie montażu, konserwacji oraz serwisu urządzeń systemów zabezpieczeń, takich jak: monitoring wideo CCTV, systemy domofonowe, kontrola dostępu.

Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Firma jest wiarygodna i solidna. Spełnia nasze wymagania w zakresie terminowego wykonywania zobowiązań.

Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę ELF24 jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta.
W związku z powyższym polecamy firmę ELF24 jako godną zaufania, oferującą jednocześnie produkty według najwyższych standardów.

Piotr Konik
Prezes Zarządu

14

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

NARAMOWICE

Poznań

Firma ELF24 wykonała instalację systemu domofonowego i monitoringów wizyjnych na terenie spółdzielni. Firma ELF24 sumiennie i terminowo usuwa zgłaszane usterki bieżące instalacji oraz prowadzi pełen zakres prac konserwacyjnych w/w. urządzeń.

Firma ELF24 wykazała się wysoką operatywnością oraz kompetencją przez co zyskała sobie przychylność mieszkańców spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy nadal zainteresowani współpracą z firmą ELF24, a każdemu administratorowi pozostaje nam życzyć podobnego partnera.

Maria Nowak
Prezes Zarządu

15

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

POPOWICE

Wrocław

Firma ELF24 okazała się dobrym partnerem i pomysłodawcą w rozwiązaniach dotyczących zarówno instalacji domofonowych jak i drzwi wejściowych do budynku.

Firma ELF24 w pełni zrealizowała warunki oferty, a prace wykonała z należytą starannością.

Mirosław Miciak
Prezes Zarządu

16

Poznań

Spółdzielnia Mieszkaniowa

OSIEDLE MŁODYCH / Adm. Os. Rusa

Poznań

Poprzez rzetelną postawę w realizacji dodatkowych zadań oraz powykonawcze serwisowanie nowego sprzętu firma ELF24 zdołała przekonać nas oraz mieszkańców o celowości prowadzenia tego typu remontów na szeroką skalę, a cykliczne wizyty kadry kierowniczej firmy pozwalają planować właściwy przebieg dalszej współpracy.

Działalność firmy ELF24 charakteryzuje również szczegółowe i wyczerpujące dokumentowanie przeprowadzonych napraw i prac konserwacyjnych, co niewątpliwie stanowi atut przy ocenie jej działalności.

Karol Maćkowiak
Kierownik Działu Technicznego