Projekt pt.: Usprawnienia zarządzania procesami biznesowymi przedsiębiorstwa poprzez cyfryzację w Elf24 Sp. z o.o.

Beneficjent: ELF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OS. PRZYJAŹNI 132C; 61-686 Poznań

Umowa o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-30-0359/21 -00

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zasadnicza zmiana dotycząca procesu świadczenia usług oraz wewnętrznych procesów organizacyjnych w spółce poprzez cyfryzację tj. zastąpienie lub udoskonalenie procesów wykonywanych manualnie procesami odbywającymi w sposób
elektroniczny.

Korzyści:
-Usprawnienie procesu obsługi klienta, zwłaszcza na obszarze sprzedażowym, ale również w zakresie bieżącej obsługi

-Informatyzacja funkcji zarządczych przedsiębiorstwem umożliwiającym obniżenie koszów bieżących poprzez informatyzację

-Zakup infrastruktury serwerowej, zapewni większe bezpieczeństwo danych wrażliwych, które będą przetwarzane w powstałym systemie informatycznym

-Zapobieganie utracie danych

-Możliwość analizy efektywności przez kadrę zarządzającą

Realizacja projektu pozwoli na ustanowienie systemu automatycznej wymiany informacji (m. in. realizacji zleceń) pomiędzy Wnioskodawcą a jego klientami, co stanowić będzie niezbędne ogniowo realizowanych w ramach systemu procesów biznesowych.

Planowane efekty:
W efekcie realizacji projektu, do działalności gospodarczej wnioskodawcy zostaną wdrożone innowacje procesowe w następujących obszarach:

1. Sprzedaż i usługi posprzedażowe
2. Procesy administracyjne i zarządcze
3. Proces świadczenia usług

System usprawni wykonywanie procesów w firmie oraz ułatwi skorzystanie z usług firmy przez klientów i użytkowników końcowych oraz umożliwi i poprawi pracę zdalną na wypadek wystąpienia nowych obostrzeń, co pozwoli na nieprzerwaną pracę i zwiększy zasięg działania.

Wartość projektu: 236 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 201 025,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19